Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 14/07/20

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
14/07/2020 10:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

Σας καλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ. Α΄), την 14η Ioυλίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 (χρόνος έναρξης) έως 11:00 (χρόνος λήξης), για συζήτηση και λήψη Απόφασης στο κατωτέρω μοναδικό θέμα  της ημερήσιας διάταξης:

 

1.Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκμίσθωσης χώρων απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, 

προκειμένου να υπογραφούν οι σχετικές από τον Δήμο συμβάσεις έως την 15η /07/2020.

  

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε, κατά το τεθέν χρονικό διάστημα, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή στο e-mail: roumeliotou@loutraki.gr) για τη συμμετοχή σας στην παρούσα συνεδρίαση καθώς και για την ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος .Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
2020-07-13T21:11:47+00:00 Ιούλιος 13th, 2020|
Επιστροφή