Έκτακτη συνεδρίαση (δια περιφοράς) Οικονομικής Επιτροπής 16/3/2020

Πολιτικό Όργανο:
Ημερομηνία:
16/03/2020 14:30
Ηλεκτρονικό αρχείο πρόσκλησης:
Θέματα:

1.Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της  Π.Ν.Π (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του’’.Αποφάσεις Συνεδρίασης

Αριθμός απόφασης Θέμα Ηλεκτρονικό αρχείο
79/2020

Εισήγηση επί της μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2020-03-18T11:24:32+00:00 Μάρτιος 16th, 2020|
Επιστροφή