Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακιού -Αγίων Θεοδώρων

Εκθέτει σε συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση της παρακάτω εργασίας «Υπηρεσίες αποστολής λογαριασμών ΔΕΥΑΛ-ΑΓ.Θ» συνολικού προϋπολογισμού 32.670,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 24η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 47 Τ.Κ. 20300 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09:30 πμ και ώρα λήξης η 10:00 πμ.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού και την εκτέλεση της εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016.

Η συνολική προθεσμία περάτωσης της εργασίας ορίζεται για ένα (1) έτος ή έως ότου γίνει η ολοκλήρωση αποστολής περίπου 63.500 λογαριασμών νερού στους καταναλωτές.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει:

  • να διαθέτουν ή να συνεργάζονται με Ταχυδρομικό Δίκτυο για την γεωγραφική κάλυψη ολόκληρου του Δήμου Λουτρακιού- Περαχώρας-Αγ.Θεοδώρων, του Ν. Κορινθίας αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής Επικράτειας
  • Να διαθέτουν σε ισχύ την «Ειδική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών» από την Ε.Ε.Τ.Τ.

και λοιπά προσόντα όπως ορίζονται στην διακήρυξη.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, λόγω της υφής της υπηρεσίας (όλη η Ελληνική Επικράτεια), έχουν την δυνατότητα σύναψης συνεργασιών και με άλλες αδειοδοτημένες εταιρείες (προσκόμιση του μεταξύ τους συμφωνητικού και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στην διακήρυξη).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.loutraki-agioitheodoroi.gr , από τα γραφεία της Επιχείρησης και στην ιστοσελίδα του ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr .

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, διατίθεται από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.- ΑΓ.Θ., Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 47, 203 00 Λουτράκι, Πληροφορίες: ΓΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, τηλ.:27440 69551-2.

Προθεσμία υποβολής : 24/09/2019 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Τεχνική Έκθεση      
  • Τεχνικές Προδιαγραφές      
  • Ενδεικτικός Προϋπολογισμός      
  • ΓΣΥ-ΕΣΥ      
  • ΤΕΥΔ      
2019-09-13T01:05:32+00:00 Σεπτέμβριος 10th, 2019|
Back