ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΙΜΩΝ_AT AΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΙΜΩΝ_AT AΝΟΙΧΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας:: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 50/2021 (ΑΔΑ: Ψ4Ω4ΩΛ3-37Τ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή διερεύνησης τιμών για τη σύνταξη προϋπολογισμού της πράξης στο πλαίσιο υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ10 στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» , παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε εντός τριών (3) ημερών μη δεσμευτική προσφορά σας για την προμήθεια και εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία οκτώ (8) συστημάτων έξυπνων διαβάσεων για σχολικές εγκαταστάσεις του δήμου.

Η προσφορά να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@loutraki.gr 

Προθεσμία υποβολής : 12/03/2021 15:00:00

Συνημμένα :
  • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ       
  • AT10_ANOΙΚΤΟΙ ΧΩΡΟΙ      
2021-03-10T09:49:42+00:00 Μάρτιος 9th, 2021|
Back