Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 50/2018)

Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας (αρ. μελ. 50/2018)

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανά ομάδα, για την εκτέλεση της προμήθειας  ΄΄Προμήθεια οικοδομικών υλικών και υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας΄΄ προϋπολογισμού 59.932,00 € και συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  74.315,68 €, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 50/2018 μελέτη του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 23η  Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. (10.00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου (Ιάσονος 1 & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι), ενώπιον  της αρμόδιας Επιτροπής.

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 6  της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 της διακήρυξης.  

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3463/2006, του ν. 4412/2016 και των λοιπών νομοθετικών διατάξεων, διαταγμάτων, αποφάσεων και εγκυκλίων, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος  Παπαδημητρόπουλος Μίλτος τηλ. 2744360162).

Προθεσμία υποβολής : 23/10/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Οδηγία συμπλήρωσης ΤΕΥΔ      
2018-10-09T02:09:50+00:00 Οκτώβριος 8th, 2018|
Back