Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση του έργου: “Προμήθεια κάδων απορριμμάτων διαφόρων ειδών”, προϋπολογισμού δαπάνης #74.400,00# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 3/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 4 της οικείας διακήρυξης.

 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

 

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Γκίκας Σπυρίδων τηλ. 27440 22169).

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Προθεσμία υποβολής : 10/04/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2020-03-30T15:04:56+00:00 Μάρτιος 30th, 2020|
Back