Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο

Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια – εγκατάσταση αντλίας θερμότητας σε δημοτικό κτίριο” προϋπολογισμού #60.000,00# € και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 24% συνολικού προϋπολογισμού #74.400,00# € για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 56/2018 μελέτη του Δήμου.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στα Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).
Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 2.2.1 της οικείας διακήρυξης.
Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2.4.3 της διακήρυξης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Μελέτης Κων/νος, τηλ. 27443 60170).

Προθεσμία υποβολής : 07/11/2018 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
2018-10-23T21:17:11+00:00 Οκτώβριος 23rd, 2018|
Back