Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης & αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2020-2021

Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στείρωσης, εμβολιασμού, ηλεκτρονικής σήμανσης & αποπαρασίτωσης σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου 2020-2021

Προθεσμία υποβολής : 06/10/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη      
  • Μελέτη      
  • ΤΕΥΔ      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
2020-09-24T20:49:20+00:00 Σεπτέμβριος 24th, 2020|
Back