«Κατασκευή οστεφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

«Κατασκευή οστεφυλακίων στο κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Κοιμητήριο Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων”, προϋπολογισμού δαπάνης #19.989,40# € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 63/2019 μελέτη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου (Ιάσονος 1, Λουτράκι).

 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 14 της οικείας διακήρυξης.

 

Δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016.

 

Οι διαγωνιζόμενοι, πέραν της οικονομικής προσφοράς, πρέπει να προσκομίσουν και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης

 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τους όρους της διακήρυξης και τις λοιπές νομοθετικές διατάξεις, διατάγματα, αποφάσεις και εγκυκλίους, όπως ισχύουν.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Καπετανόπουλος Ιωάννης τηλ. 27443 60171).

Προθεσμία υποβολής : 09/01/2020 10:00:00

Συνημμένα :
  • Περίληψη Διακήρυξης       
  • Διακήρυξη      
  • Τεχνική Έκθεση      
  • Προϋπολογισμός      
  • Τιμολόγιο      
  • Έντυπο Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2019-12-24T17:24:50+00:00 Δεκέμβριος 24th, 2019|
Back