ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (Λ-Π-ΑΓ. Θ.)

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

συνοπτικό διαγωνισμό με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

́ ́ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ́ ́

Εκτιμώμενης αξίας 59.943,23Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας και

καλεί οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου

κατασκευής του ως άνω έργου.

Προθεσμία υποβολής : 08/01/2019 13:00:00

Συνημμένα :
  • Διακήρυξη       
  • Πρόσκληση      
  • Τεύχη      
  • Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς      
  • ΤΕΥΔ      
2019-01-02T13:01:35+00:00 Δεκέμβριος 28th, 2018|
Back