Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Αντικείμενο του διαγωνισμού

  1. Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Λουτρακίου-Περαχώρας, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 39/2018 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Διαχείρισης Απορριμμάτων, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
  2. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης
  3. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.

 

Προθεσμία υποβολής : 25/07/2018 09:30:00

Συνημμένα :
  • Περιληπτική Διακήρυξη       
  • Όροι Διακήριξης      
  • Διακήριξη      
  • Τεχνική Έκθεση      
  • ΤΕΥΔ      
2018-07-17T09:52:56+00:00 Ιούλιος 12th, 2018|
Back