Προμήθεια δύο (2) υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Προμήθεια δύο (2) υπόγειων κάδων απορριμμάτων

Sorry, this entry is only available in Greek. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές,
για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων
(αριθ. μελ. 64/2019)”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λουτρακίου και στην
αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 21 Νοεμβρίου 2019,
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30 ( 10:00 πμ. ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του Δήμου
Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν θα
γίνεται αποδεκτή καμία προσφορά.

Προθεσμία υποβολής : 21/11/2019 09:30:00

Συνημμένα :
  • ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ       
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-21922-ΚΗΜΔΗΣ      
  • ΜΕΛΕΤΗ 64.2019      
  • Τ.Ε.Υ.Δ_      
  • ΤΕΥΔ      
2019-11-12T10:40:43+00:00 Νοέμβριος 12th, 2019|
Back