Απόφαση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 13/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
13/2018
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-09 12:24
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση μίας (1) καθαρίστριας με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου Λουτρακίου, για το σχολικό έτος 2018- 2019

Περίληψη:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1/ Εγκρίνει την  τοποθέτηση της κας  Μιστιλόγλου Αμαλίας του Γρηγορίου με απευθείας ανάθεση, στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, η οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου καθαριότητας  ως ιδιώτης – εργολάβος, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

Η διάρκεια της Σύμβασης. ορίζεται σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η κείμενη κάθε φορά νομοθεσία.

2/ Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή της Σύμβασης.

2018-08-23T12:25:40+00:00 Αύγουστος 9th, 2018|
Back