Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 313/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
313/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-22 02:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας”.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω  ν α

 

Εγκρίνει τον από 07-07-2022 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Λουτρακίου – Περαχώρας» (μελ. 56/2021), ο οποίος είναι μειωτικός, καθώς η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των  69.872,28 € (πλέον ΦΠΑ), σε σχέση με το υπ΄ αριθ. 23308/28-12-2021 Συμφωνητικό ποσού 69.912,17 € (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2022-07-22T14:42:27+00:00 Ιούλιος 22nd, 2022|
Back