Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 311/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
311/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-07-15 03:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

΄Εγκριση αποφάσεων Δημάρχου, περί κίνησης οχημάτων του Δήμου
μας εκτός διοικητικών ορίων, λόγω κατεπείγοντος.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   –   Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 11830/01-07-2022 απόφαση Δημάρχου περί κίνησης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5481 επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου, λόγω κατεπείγοντος,  ως ακολούθως :

 

Αριθμός

κυκλοφορίας

Είδος

οχήματος

Ημερομηνία αναχώρησης

Ημερομηνία επιστροφής

Προορισμός

Σκοπός

μετακίνησης

ΚΗΗ 5481

Επιβατικό

01/07/2022

01/07/2022

Αθήνα

Υπ. Εσωτερικών

2022-07-22T15:02:26+00:00 Ιούλιος 15th, 2022|
Back