Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 307/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
307/2019
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-12-17 01:01
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του δικαιώματος εμπορίας νερού για το έτος 2020.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Γνωμοδοτεί περί 

  • της μη αναπροσαρμογής του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το έτος 2020, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. 308/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ως εξής :
  1. για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Λουτρακίου  σε 0,61 €/κ.μ. 
  2. για τους βυτιοφορείς πόσιμου νερού Αγίων Θεοδώρων σε 0,30 €/κ.μ.
  • της αναπροσαρμογής του δικαιώματος εμπορίας νερού, για το έτος 2020 για την εταιρεία εμφιάλωσης νερού με την επωνυμία “ΠΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ” – Υποκατάστημα Λουτρακίου με μείωση σε ποσοστό 50% (σε σχέση με το δικαίωμα που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ.  308/2018 Α.Δ.Σ.).
2020-01-13T13:03:59+00:00 Δεκέμβριος 17th, 2019|
Back