Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 258/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
258/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-08 02:07
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης συμπληρωματικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων της υπ΄αριθμ. 4/97 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο, προς τον  οποίο παρέχει την εντολή και το δικαίωμα να γνωμοδοτήσει αναφορικά με την αναγκαιότητα ή μη δημοσίευσης της συμπληρωματικής παρακατάθεσης αποζημίωσης ρυμοτομουμένων ακινήτων της υπ΄αριθμ. 4/1997 πράξης αναλογισμού στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος του Νικολάου Κ. Βλάσση.

Για τη σύνταξη της γνωμοδότησης κρίνεται  ότι θα απαιτηθούν δύο (2) ώρες εργασίας και η αμοιβή του  ανωτέρω δικηγόρου θα υπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων ν. 4194/2013 (ΦΕΚ  208/τ. Α΄/2013

 

2018-11-08T14:07:52+00:00 Νοέμβριος 8th, 2018|
Back