Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 242/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
242/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-11-06 02:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη του τέλους άρδευσης για το έτος 2019 & εφεξής.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

Γνωμοδοτεί για τη μη αναπροσαρμογή του τέλους άρδευσης στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2019 και εφεξής, το οποίο παραμένει στα επίπεδα που καθορίστηκε, για το έτος 2013, με την υπ’ αριθμ. 29/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι, 0,20 €/κ.μ. καταναλισκόμενου ύδατος σε συνδυασμό με τον καθορισμό πάγιας κατανάλωσης, ίσης με 15 κ.μ. νερό, το μήνα.

2018-11-08T13:51:19+00:00 Νοέμβριος 6th, 2018|
Back