Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 181/2022

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
181/2022
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2022-05-10 01:13
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”, 2022 στον άξονα Προτεραιότητας 2 “Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

  1. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2022, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση εκπόνησης του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων”, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 2479/27-04-2022 Πρόσκλησης του Προέδρου του ν.π.δ.δ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

  1. Δεσμεύεται για την αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού και την εγγραφή σε αυτόν της υποβαλλόμενης πρότασης σε περίπτωση έγκρισής της. 

 

  1. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.
2022-05-11T11:15:15+00:00 Μάιος 10th, 2022|
Back