Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 175/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
175/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-04 02:15
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση της υπηρεσίας συντήρησης, επισκευής και προμήθειας ανταλλακτικών των οχημάτων του Δήμου (Κ.Α. 10-6263.001, 20-6263.001, 30-6263.001).

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Την αναβολή του θέματος, προκειμένου για τη διαδικασία της έγκρισης δαπάνης – διάθεσης πίστωσης να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νέου Ν. 4555/2018, ο οποίος ισχύει από τις 19-07-2018, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.

2018-08-08T02:17:02+00:00 Αύγουστος 4th, 2018|
Back