Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 110/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
110/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-25 08:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας ναυαγοσωστικής κάλυψης δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

Την αναβολή του θέματος, προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία στον φάκελο των δικαιολογητικών του αναδόχου, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Προέδρου.

2018-06-24T20:51:02+00:00 Μάιος 25th, 2018|
Back