Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 104/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
104/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-25 08:42
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης δημοτικού προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση :
α)προμήθειας εντύπων – αφισών για την διενέργεια εθελοντικής
αιμοδοσίας (Κ.Α. 15-6473.001),
β)υπηρεσίας συντήρησης – αναγόμωσης πυροσβεστικών μέσων
(Κ.Α. 15-6265.003).

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

 

  • Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) πιστώσεις σε βάρος των κάτωθι Κ.Α. του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, ως εξής:

 

α) 15-6473.001, για την προμήθεια εντύπων (καρτελάκια – προσκλήσεις – αφίσες & αυτοκόλλητα για αεροπανό) προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας στις 20 Ιουνίου 2018, συνολικής δαπάνης #403,00# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7416/11-05-2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του υπεύθυνου υπαλλήλου της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος Δήμου μας.

β) 15-6265.003, για την εκτέλεση της υπηρεσίας ελέγχου, αναγόμωσης και συντήρησης των πυροσβεστικών μέσων των αθλητικών εγκαταστάσεων “Δημοτικό Κολυμβητήριο Λουτρακίου”, “Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ”, “Δημοτικό Στάδιο Λουτρακίου Χ. ΘΩΔΗΣ” και των γηπέδων ποδοσφαίρου Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας “Κ. ΖΑΜΠΕΤΑ” & “Γ. ΣΤΕΦΑ”, αντίστοιχα, συνολικής δαπάνης #1.225,12# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 30/2018 μελέτη του Τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

 

  • Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση των σχετικών Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης.

 

 

2018-06-24T20:44:02+00:00 Μάιος 25th, 2018|
Back