Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 05/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-01-14 12:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Γνωμοδότηση επί του Κανονισμού λειτουργίας του Αλεξάνδρειου
Συνεδριακού Κέντρου Λουτρακίου.

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α

1. Γνωμοδοτεί θετικά επί του Σχεδίου του Κανονισμού Λειτουργίας του
Αλεξάνδρειου Συνεδριακού Κέντρου, όπως αυτός καταρτίστηκε από τη Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και τον εισηγήθηκε ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος

2020-05-19T02:52:19+00:00 Ιανουάριος 14th, 2020|
Back