Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 5/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
5/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-15 09:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού και Οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, έτους 2015

Περίληψη:
2018-05-21T22:03:21+00:00 Μάιος 15th, 2018|
Back