Απόφαση ΔΟΚΟΠΑΠ 30/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
30/2018
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-08-01 04:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δαπανών – διάθεση πιστώσεων Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2018, για την κάλυψη διαφόρων δαπανών του Νομικού Προσώπου

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.        15-6461 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους, για την δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων του Νομικού Προσώπου, συνολικού ποσού #1.000,00#€

2.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.        15-6462 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους, για την δημοσίευση προκηρύξεων του Νομικού Προσώπου, συνολικού ποσού #500,00#€

3.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.          15-6263 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους για την εργασία καθαρισμού εσωτερικά/εξωτερικά των οχημάτων του Ν.Π, συνολικού ποσού #74,40# € σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 425/24.7.2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

4.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.          15-7135.001 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους, για την προμήθεια μιας τηλεόρασης 49HL7530U LED ULTRA HD SMART WIFI για το ΚΑΠΗ Αγίων Θεοδώρων συνολικού ποσού #644,80# € σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 426/24.7.2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

5.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.          15-7131 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους, για την προμήθεια ενός εκτυπωτή – πολυμηχάνημα SAMSUNG XPRESS C430 A4 COLOR LASER για το Παιδικό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων συνολικού ποσού #220,00# € σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 436/25.7.2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

6.Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση σε βάρος του Κ.Α.          15-7131 του σκέλους των Εξόδων Προϋπολογισμού του Ν.Π. του τρέχοντος έτους, για την προμήθεια δύο χειριστηρίων – κοντρόλ συναγερμού για το ΚΑΠΗ Λουτρακίου, συνολικού ποσού #173,60# € σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 437/25.7.2018 Τεχνική Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα του τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου.

7.Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο του Ν.Π., κ. Κορδαλή Σωτηρία να υπογράψει τις σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης που θα εκδοθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2018-08-01T04:04:30+00:00 Αύγουστος 1st, 2018|
Back