Απόφαση ΔΚ Αγίων Θεοδώρων 15/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
15/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-06-20 10:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών νεκροταφείου για το έτος 2018 και εφεξής

Περίληψη:

Ο μ ό φ ω ν α 

-Γνωμοδοτεί περί της μη αναπροσαρμογής των τελών Νεκροταφείου για του Δημότες της Δ.Κ Αγίων Θεοδώρων τα οποία παραμένουν στα ίδια επίπεδα που είχαν καθοριστεί με την υπ΄αρίθμ. 200/4-12-2003 ΑΔΣ Αγίων Θεοδώρων ,(Τέως  Δήμου Αγίων Θεοδώρων)

-Της μείωσης του δικαιώματος χρήσης οστεοφυλακίου σε 15,00€ και όχι σε 20,00€ που προτείνει η Οικονομική επιτροπή.

2018-07-03T02:08:57+00:00 Ιούνιος 20th, 2018|
Back