Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 250/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
250/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-09-25 11:04
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εξειδίκευση πίστωσης για τον εορτασμό της “Μάχης της Περαχώρας”

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού #682,00# € σε βάρος του Κ.Α. 00-6443.001 του σκέλους των εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, με τίτλο “Εθνικές τοπικές γιορτές”, για τον εορτασμό της “Μάχης της  Περαχώρας”, και συγκεκριμένα για την κάλυψη της δαπάνης εκτέλεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2018, στα πλαίσια εορτασμού του ανωτέρω γεγονότος.

 

2018-09-25T23:04:20+00:00 Σεπτέμβριος 25th, 2018|
Back