Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 200/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
200/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-27 04:38
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη καταρχήν απόφασης περί ονοματοδοσίας οδών στη Δ.Κ. Ισθμίας

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Λαμβάνει καταρχήν απόφαση για την ονοματοδοσία ανώνυμων οδών στους οικισμούς ΄Ισθμία, Κάβο και Κυρα-Βρύση της Δ.Κ. Ισθμίας σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας ως ακολούθως :

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΣΘΜΙΑΣ

Της ανώνυμης οδού από οικία Αν. Τριανταφύλλου ως το τέλος της, μεταξύ των Ο.Τ. 96 & 97 σε οδό Σχοινούντα.

Της ανώνυμης οδού από οικία Ανδρ. Ουρανού (οδός Επιδαύρου) έως οικία Ιωαν. Στατήρη, εντός του  Ο.Τ. 96, σε οδό Κρομμυώνος.

Της ανώνυμης οδού από οικία Διον. Στατήρη (οδός Επιδαύρου) έως οικία Νικ. Στατήρη, μεταξύ των Ο.Τ. 95 & 96 σε οδό Φιλίππου.

Της ανώνυμης οδού από οικία Κων. Παπαγεωργόπουλου (οδός Επιδαύρου) έως οικία Παν. Γκούμα μεταξύ των Ο.Τ. 94 & 95 σε οδό Ολυμπιάδος.

Της ανώνυμης οδού από οικία Αθ. Στέφα έως οικία Ιωαν. Δ. Στέφα μεταξύ των Ο.Τ. 93 & 94 σε οδό Παρμενίωνα.

Της ανώνυμης οδού από οικία ΝΙκ. Αγγελίδη έως οικία Ηλία Χρήστου εντός του Ο.Τ. 93 σε οδό Αντίπατρου.

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΒΟΥ

Της ανώνυμης οδού από οικία Στεργιόπουλου έως οικία Παπαβλασάκη μεταξύ των Ο.Τ. 17, 18, 19 και στο όριο του σχεδίου πόλης της ΟΣΥ ΑΤΕ σε οδό Αργοναυτών.

Της ανώνυμης οδού από οικία Παπαβλασάκη έως νέο γήπεδο Ισθμίας ‘’Ιωάννης Στέφας΄΄ σε οδό Διόλκου.

 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΡΑ – ΒΡΥΣΗ

Της ανώνυμης οδού κάθετης επί της Γεωργ. Παπανδρέου, από οικία Βασ. Μακεδονόπουλου έως το τέλος της  σε οδό Ευρυπίδη.

2018-07-28T14:40:40+00:00 Ιούλιος 27th, 2018|
Back