Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 198/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
198/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-18 01:28
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ένταξης της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου” στο Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της Πράξης και υπολόγου διαχειριστή του λογαριασμού της.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α

(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου)

 

1.Αποδέχεται την ένταξη της Πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λουτρακίου” στον άξονα προτεραιότητας “Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες” του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία”, συνολικού προϋπολογισμού εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑ Ε1551 2019ΣΕ15510087) ποσού 1.500.000,00 €

2.Αποδέχεται τους όρους της Απόφασης Ένταξης για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με αυτούς και τον χρονικό προγραμματισμό της καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τον Δήμο ως δικαιούχο και οι οποίες αναφέρονται  στη σχετική Απόφαση Ένταξης.

  1. Ορίζει 
  • τη δημοτική υπάλληλο κα ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθηνά του Δημοσθένη, κλάδου ΠΕ4 – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, – αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων ως υπεύθυνη Υπόλογο Διαχειρίστρια της εν λόγω Πράξης και
  • τον δημοτικό υπάλληλο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, ως υπεύθυνο Υπόλογο Διαχειριστή του Λογαριασμού αυτής. 
2019-07-18T13:28:47+00:00 Ιούλιος 18th, 2019|
Back