Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 189/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
189/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:48
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Μετατόπιση ή μη ρολογιού – καθιστικού ευρισκομένου στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την μετατόπιση ρολογιού – καθιστικού ευρυσκομένου στη συμβολή των οδών Πέιν και Ελ. Βενιζέλου στο Λουτράκι σε νέα θέση και συγκεκριμένα πλησίον του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Cocoon στον παραλιακό πεζόδρομο Λουτρακίου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχέδιο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, και σύμφωνα με την από 07-05-2018 εισήγηση της ίδιας Υπηρεσίας και την υπ΄ αριθ. 24/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

   Η νέα θέση κρίνεται ως βέλτιστη γιατί εκτός από τον ενημερωτικό χαρακτήρα του, το σύμπλεγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθιστικό και στοιχείο ρεμβασμού με θέα την θάλασσα.

2018-07-20T00:48:29+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back