Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 188/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
188/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:45
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Λήψη Απόφασης περί διατήρησης ή απομάκρυνσης κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει την απομάκρυνση τριών (3) κενωθέντων περιπτέρων στο Λουτράκι, ήτοι:

α. περιπτέρου ευρισκομένου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (παραπλεύρως κατ/τος JEMA), την εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Μανιάτης Νικόλαος του Κων/νου,

β. περιπτέρου ευρισκομένου επί της συμβολής των οδών Μάτση & Ιβύκου, την εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Λέκκας Νικόλαος του Ιωάννη, και

γ. περιπτέρου ευρισκομένου επί των οδών Αιγαίου & Ελ. Βενιζέλου την εκμετάλλευση του οποίου είχε ο κ. Παππάς Αριστείδης του Αθανασίου,

σύμφωνα με την από 28/06/2018 εισήγηση του Γραφείου Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, την υπ΄ αριθ. 19/2018 Απόφαση Συμβουλίου της Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας καθώς και την υπ΄ αριθ. 22/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2018-07-20T00:45:58+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back