Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 186/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
186/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-07-20 12:39
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης του έργου: “Ανέγερση νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”.

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

 

Εγκρίνει  

  • την εκτέλεση του έργου “Ανέγερση Νέου Δημοτικού Σχολείου Ισθμίας”  συνολικού προϋπολογισμού #3.709.677,01# €, και
  • τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του.

 

Με επόμενη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής θα γίνει η διάθεση της εγγεγραμμένης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2018 πίστωσης.

2018-08-23T12:42:32+00:00 Ιούλιος 20th, 2018|
Back