Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 178/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
178/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-18 01:26
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 73.650,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ 2019) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Περίληψη:

 

                  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

Αποδέχεται ποσό 73.650,00 € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2019) για την επισκευή και τη συντήρηση σχολικών κτιρίων, σύμφωνα με το από 18-06-2019 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθμ. 43155/06-06-2019 απόφασή του.

Η κατανομή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου..

2019-07-18T13:26:44+00:00 Ιούλιος 18th, 2019|
Back