Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 171/2019

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
171/2019
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2019-07-18 01:21
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ένταξης της Πράξης ‘’Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου’’ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ορισμός υπόλογου Διαχειριστή της Πράξης και υπόλογου Διαχειριστή του λογαριασμού της.

Περίληψη:

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   – Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Αποδέχεται την ένταξη της Πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λουτρακίου” με Κωδικό 5029333 στον ΄Αξονα Προτεραιότητας ‘’Εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου  του άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές (ΕΤΠΑ)’’ του Επιχειρησιακού Προγράμματτος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020”, συνολικού προϋπολογισμού εγγραφής στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (ΣΑ Ε2751 2019ΣΕ27510093) ποσού 573.553,80 €

2.Αποδέχεται τους όρους της Απόφασης Ένταξης για την υλοποίηση της Πράξης σύμφωνα με αυτούς και τον χρονικό προγραμματισμό της καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τον Δήμο ως δικαιούχο και οι οποίες αναφέρονται  στη σχετική Απόφαση Ένταξης.

  1. Ορίζει 
  • τη δημοτική υπάλληλο κα ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αθηνά του Δημοσθένη, κλάδου ΠΕ4 – Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, – αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικών Έργων ως υπεύθυνη Υπόλογο Διαχειρίστρια της εν λόγω Πράξης και
  • τον δημοτικό υπάλληλο κ. ΔΟΣΧΟΡΗ Κωνσταντίνο του Γεωργίου, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών, ως υπεύθυνο Υπόλογο Διαχειριστή του Λογαριασμού αυτής. 
2019-07-18T13:21:30+00:00 Ιούλιος 18th, 2019|
Back