Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 130/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
130/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-18 09:29
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου: “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ 1/2013)

Περίληψη:

A π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α

            Εγκρίνει την 8η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου” εργολαβίας της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. μέχρι 30 Ιουνίου 2018, σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας.

2018-05-21T14:48:44+00:00 Μάιος 18th, 2018|
Back