Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 127/2018

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
127/2018
Πολιτικό όργανο:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2018-05-17 04:10
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού #55.580,00# € από ΥΠ.ΕΣ., για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου (Β’ κατανομή έτους 2018) και κατανομή αυτού στις Σχολικές Επιτροπές

Περίληψη:

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    Ο μ ό φ ω ν α

 

1.Αποδέχεται ποσό #55.580,00# €, προερχόμενο από τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΚΑΠ έτους 2018), για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, ως Β’ κατανομή έτους 2018.

Το ανωτέρω ποσό είναι ήδη εγγεγραμμένο στον Κ.Α. 0614. του σκέλους των εσόδων δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

2.Κατανέμει την ανωτέρω πίστωση ποσού #55.580,00# €, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2018 Απόφαση της Δημοτικής  Επιτροπής Παιδείας, ως ακολούθως:

 

Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης        27.790,00

 

Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης        27.790,00

ΣΥΝΟΛΟ                 55.580,00

2018-05-21T14:53:30+00:00 Μάιος 17th, 2018|
Back