96/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
96/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-20 02:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων.

Περίληψη:

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων’’ ο οποίος είναι μειωτικός ως προς το ποσόν της σύμβασης κατά 44,47% και με τον οποίο η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 29.297,47 και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 7.031,86 € διαμορφώνεται σε 36.328,86 €.

2021-04-20T14:02:08+00:00 Απρίλιος 20th, 2021|
Back