56/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
56/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 08:32
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων επί δημοτικής οδού
(καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου) στις
εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής φερόμενης
εκμετάλλευσης Γερομαρκάκη Ελένης, με δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD
SERVICES», στη θέση «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου.

Περίληψη:

Εγκρίνει την είσοδο – έξοδο οχημάτων στις εγκαταστάσεις του κέντρου αποθήκευσης και διανομής (χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας και χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ζαχαροπλαστικής) φερόμενης εκμετάλλευσης της κας Γερομαρκάκη Ελένης, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με τον δ.τ. «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ FOOD SERVICES», που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή «Παλαιά Γέφυρα» Λουτρακίου της Κοινότητας Λουτρακίου-Περαχώρας, επί υπάρχουσας δημοτικής οδού (καταργημένο τμήμα παλαιού πρωτεύοντος επαρχιακού δικτύου), όπως απεικονίζεται στο από Ιανουάριο 2021 Διάγραμμα Γενικής Διάταξης Εισόδου-Εξόδου Οχημάτων, σε κλίμακα 1:500, του Πτυχιούχου Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. κ. Μίχα Παύλου, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω έγκρισης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1153/05-04-2021 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου (η οποία εξετάζει την έγκριση μόνο από τεχνική άποψη ως προς την εκπλήρωση των δύο κριτηρίων – ορατότητας και απόστασης και όπως ελέγχθησαν από αυτή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)

2021-06-07T08:32:10+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back