54/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
54/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 07:56
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση δημιουργίας νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων σε κοινόχρηστο χώρο (Κ.Χ.) στο Λουτράκι.

Περίληψη:

Εγκρίνει την δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης κοινόχρηστων ποδηλάτων, σε κοινόχρηστο χώρο στο Λουτράκι και συγκεκριμένα στον χώρο του Πάρκου Ειρήνης, σύμφωνα με το από 18/03/2021 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας και το επισυναπτόμενο σε αυτή σχέδιο, προκειμένου ο επισκέπτης να βρίσκει αυτά σε κεντρικό σημείο της πόλης, με το συνολικό κόστος αυτής να βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία CYCLOPOLIS Ε.Π.Ε..
Κατά τα λοιπά οι ήδη καθορισθείσες θέσεις διατηρούνται.

2021-06-07T07:56:25+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back