47/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
47/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-04-28 10:19
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Παροχή Σύμφωνης Γνώμης για την εκτέλεση του έργου:
“Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού
Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη”.

Περίληψη:

Παρέχει την Σύμφωνη Γνώμη για την εκτέλεση του έργου: “Αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση τμήματος οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη” , σύμφωνα με τα ανωτέρω και το από 09-04-2021 υπηρεσιακό σημείωμα του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-04-28T10:19:24+00:00 Απρίλιος 28th, 2021|
Back