46/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
46/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:03
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοπον-
νήσου, του Δήμου μας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περι-
φέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου ‘’Συντήρηση επαρ
χιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοι κόμβοι – συμβολές
οδών)’’. Ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
αυτής.

Περίληψη:

Α.Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήτου, του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου ‘’Βελτίωση – συντήρηση επαρχιακής οδού Νο 1 Λουτρακίου – Περαχώρας (ισόπεδοιι κόμβοι – συμβολές οδών)’’ σύμφωνα με το υποβληθέν Σχέδιο αυτής ως ακολούθως :

2021-02-26T12:03:50+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back