455/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
455/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2020-12-22 11:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση τεχνικών εκθέσεων :
• Προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού.
• Προμήθεια – εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης – παρουσίας προσωπικού του Δήμου.

Περίληψη:

Εγκρίνει τις κάτωθι τεχνικές εκθέσεις της Δ/νσης Προγ/σμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου
• Την υπ΄αριθμ. 18281/09-10-2020 τεχνική έκθεση για εκτέλεση της προμήθειας ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού & τηλεπικοινωνιακού υλικού, ‘προϋπολογισμού δαπάνης 290,16 € (με ΦΠΑ)
• Την υπ΄αριθμ. 22996/01-12-2020 τεχνική έκθεση για εκτέλεση της προμήθειας – εγκατάστασης συστήματος ωρομέτρησης – παρουσίας προσωπικού του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 7.898,80 € (με ΦΠΑ)
οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
Η έγκριση των δαπανών που προκύπτουν και η διάθεση των σχετικών πιστώσεων θα γίνουν με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4555/2018.

2020-12-22T11:02:07+00:00 Δεκέμβριος 22nd, 2020|
Back