453/2020

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
453/2020
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-01-08 10:11
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση παραλαβής της μελέτης οριοθέτησης ρεμάτων και
συνοδών αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Σχοίνου, λόγω
των επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της
περιοχής.

Περίληψη:

Παραλαμβάνει τη μελέτη με τίτλο: “Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και συνοδών αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Σχοίνου, λόγω των επειγόντων αντιπλημμυρικών έργων προστασίας της περιοχής”, εκπονηθείσα από την εταιρεία ENCODIA ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε., συνολικής δαπάνης 87.437,19 € πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την από 04-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ.Τ.Υ. & Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου μας.

2021-01-08T10:11:06+00:00 Ιανουάριος 8th, 2021|
Back