40/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
40/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:40
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη νομική στήριξη του Δήμου
κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν εισαγγελικής
παραγγελίας.

Περίληψη:

Διορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως ισχύει, πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου για την προκειμένη υπόθεση, τον κ. Παπακωνσταντίνου Κων/νο προς τον οποίο παρέχει εντολή για τη νομική στήριξη του αρμόδιου Αντιδημάρχου κατά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν της υπ΄αριθμ. ΠΡΟΚ Α20/2561/21 εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και σε κάθε νέα μετά από σχετικό αίτημα παράτασή της, και γενικά να ενεργήσει οτιδήποτε επιβάλλεται για την υποστήριξη των δημοτικών συμφερόντων και τη διεκπεραίωση της διδομένης με την παρούσα απόφαση σε αυτόν εντολής μας.
Εγκρίνει την αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου, βάσει των ελαχίστων δικηγορικών αμοιβών, στο συνολικό ποσόν των 396,80€ σύμφωνα με την προσφορά του.

2021-02-26T12:40:27+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back