34/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
34/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-26 12:17
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισσης
Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης
εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων.

Περίληψη:

Συγκροτεί επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής των υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων αποτελουμένη από τους δημοτικούς υπαλλήλους
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μελέτη Κων/νο
ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών
Καπετανόπουλο Ιωάννη
ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών
Χάλλα Αριστείδη
ΤΕ – Μηχανολόγων ή Ηλεκτρολόγων Μηχ/κων
Παπαγρηγορίου Δονάτο
ΤΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων
Αξυπόλητο Παναγιώτη
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων
Βενετσάνο Σπυρίδωνα
ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων

2021-02-26T12:17:50+00:00 Φεβρουάριος 26th, 2021|
Back