28/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
28/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-02-11 09:49
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Εγκριση ή μη του 1ου ΑΠΕ του έργου ‘’Αισθητική, λειτουργική, περιβαλ
λοντική αναβάθμιση πεζόδρομων στο Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας –
Αγ. Θεοδώρων’’.

Περίληψη:

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου ‘’Αισθητική, Λειτουργική, Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Πεζόδρομων στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων’’ που είναι μειωτικός κατά 0,01 € ως προς το συμβατικό ποσόν και ανέρχεται σε 43.552,18 € και προστιθεμένου του ΦΠΑ εξ € 10,452,52 διαμορφώνεται στον ποσόν των 54.004,70 €.

2021-02-11T09:49:16+00:00 Φεβρουάριος 11th, 2021|
Back