218/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
218/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-07-21 10:59
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Υποβολή πρότασης ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου μας στην
Πρόσκληση με τίτλο ‘’Λειτουργία ONE STOP SHOP/Κέντρων Κοινότη
τας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες’’.

Περίληψη:

Υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης για την Πράξη με τίτλο «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (Κ.Κ.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
Εξουσιοδοτεί και αναθέτει κάθε περαιτέρω ενέργεια στον κ. Δήμαρχο για την προετοιμασία πλήρους φακέλου υποβολής της πρότασης.
Ορίζει τον δημοτικό υπάλληλο Καρρά Νικόλαο, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ως αρμόδιο επικοινωνίας και υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης για λογαριασμό του Δήμου

2021-07-21T10:59:03+00:00 Ιούλιος 21st, 2021|
Back