172/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
172/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-08 10:02
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την υλοποίηση της Υπηρεσίας
“Τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος
μηχανογραφικών εφαρμογών πληροφορικής Δήμου”.

Περίληψη:

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 7585/20-05-2021 Τεχνική έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα της Δ/νσης Οργάνωσης Προγραμματισμού και Πληροφορικής

2021-06-08T10:02:54+00:00 Ιούνιος 8th, 2021|
Back