150/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
150/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:41
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 53.000,00 € από ΥΠ.ΕΣ. για την κάλυψη
δράσεων πυροπροστασίας έτους 2021.

Περίληψη:

Αποδέχεται ποσό #53.000,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΚΑΠ 2021) για την κάλυψη δαπανών πυροπροστασίας έτους 2021, σύμφωνα με την από 11-05-2021 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την υπ’ αριθ. 34595/21 χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η κατανομή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2021-06-07T09:41:05+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back