148/2021

Αριθμός Απόφασης/Έτος:
148/2021
Πολιτικό όργανο:
Συνεδρίαση:
Ημερομηνία ανάρτησης:
2021-06-07 09:37
Ηλεκτρονικό αρχείο:
Θέμα:

Αποδοχή ποσού 71.415,00 € από ΥΠ.ΕΣ. (1η, 2η & 3η
μηνιαία τακτική κατανομή έτους 2021) για την κάλυψη
δαπανών εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Περίληψη:

Αποδέχεται ποσό #71.415,00# € προερχόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, και αφορά την 1η, 2η και 3η μηνιαία κατανομή, σύμφωνα με το από 06-05-2021 υπηρεσιακό σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2021-06-07T09:37:05+00:00 Ιούνιος 7th, 2021|
Back